हाम्रो अभियान किन ?

अहिले नेपालमा नयाँ संधिान लागु भई तीन वटै तहमा निर्वाचन भई स्थायी सरकार बनेको छ । २० औ बष पछि स्थानीय तहले पाएका जनप्रतिनिधिहरुले काम थालि सकेका छन । तर काम भने जनताको चाहना अनुसार हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचनको समयमा गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गर्न जनप्रतिनिधिहरु ढिलाई गरिरहेका छन । नेपाल सरकारले हतारमा केही गाउपालिकालाई नगरपालिकामा घोषणा गरेको हुनाले त्यहाका जनताले नगरपालिका भएको महशुस गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले संरचनामा पनि जवाफदेहिताको कमी देखिएको छ् त्यसैले सचेत नागरिक जवाफदेहित सरकारका लागि यो अभियान आवश्यक छ ।